Pleeggezin voor Marco (15 jaar) in en rond Alkmaar
home
      

Pleeggezin voor kinderen zoals Marco (bijna 15)

Voor Marco is een andere oplossing dan pleegzorg gevonden. Beter passend bij zijn problematiek.

Voor tieners kunnen wij maar moeilijk pleegouders vinden. Dat is jammer, want ook zij verdienen een thuis. Met de puberteit begint het losmaken en loslaten. En juist dan heeft de uithuizige, dwarse puber je meer dan ooit nodig: jouw sturing, hulp, meedenken en steun. 

 

Ik wil graag meer weten over Marco


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk