Kleinschalige Woonvorm Parlan
home
      

Parlan heeft als visie dat elk kind een thuis heeft. Als een kind hulp nodig heeft dan brengen we verschillende expertises naar het kind of zijn gezin toe. Hierin werken we samen met anderen. Soms kan een kind toch niet thuis blijven wonen. Wij creëren dan een nieuw thuis. In een pleeggezin, gezinshuis of kleinschalige woonvorm. 

Ook voor kinderen die een Machtiging Gesloten hebben zijn er sinds twee weken Kleinschalige Woonvormen. In elke kleinschalige woonvorm wonen vijf jongeren. Gewoon...in een huis, tussen het groen. Zonder allerlei dikke deuren, zonder muren. Dit is heel anders dan voorheen, toen we in een groot, modern maar afgesloten pand zaten, met veel kinderen op een groep.
 

Wat zijn onze eerste ervaringen? 

Zowel jongeren, ouders als medewerkers ervaren de omgeving en het huis zelf als positief. “Het voelt als een vakantiehuis. Met zicht op bomen en weiland. En binnen is het heel huiselijk. Gek eigenlijk, dat het daardoor direct veel gezelliger aanvoelt als in het mooie, grote pand waar we eerst zaten”.  
 

Jongeren geven ook aan dat zij zich veel minder opgesloten voelen.  Ze kunnen zich vrij door het huis bewegen. Ook zijn er nauwelijks spullen waar zij niet bij mogen, waardoor ze veel minder hoeven te vragen of ze iets mogen pakken. Dit heeft een positieve uitwerking op hen. Een gesprek met de jongeren over basisafspraken in het huis, mondde uit in veel minder afspraken dan voorheen op de grootschalige groep. Waarschijnlijk omdat jongeren in deze omgeving en in de kleinere groepssamenstelling meer bewegingsvrijheid hebben. Misschien is het daardoor natuurlijker om je ‘gewoon’ te gedragen. Daarnaast zien we dat jongeren van de verschillende kleinschalige woonvormen elkaar makkelijker opzoeken: even binnenwippen bij de buren, net als thuis. 

 

Het mooie aan de kleinschaligheid is dat er maar vijf jongeren wonen. Daardoor is er veel aandacht voor elkaar. En jongeren geven aan: “Oh lekker, het is hier geen kippenhok meer”.  

 

In de kleinschalige woonvorm gaan jongeren naar therapie, buiten de deur. Indien nodig komt de therapeut ‘aan huis’, of bij ouders thuis. En alle jongeren bezoeken een school of stage buiten de kleinschalige woonvorm. Best ‘gewoon’ eigenlijk. 

 

Soms is het toch ook niet ‘gewoon’.  Want wat doe je als een boze jongere je aanvliegt, en er minder personeel kan toesnellen als voorheen? We zoeken met elkaar naar alternatieven. Kunnen we dan de deur openzetten, en een jongere buiten laten afkoelen? Kunnen we dan naderhand, als iedereen weer gekalmeerd is, uitpluizen wat de jongere zo boos maakte? Gaat het op langere termijn helpen? Komt de jongere weer terug? Gaat hij het niet gebruiken om ‘lekker makkelijk het pand uit te komen’? Is dit de juiste interventie bij elke jongere, of moeten we nog beter uitzoeken bij welke jongere wel, en bij welke jongere niet? Wat vinden ouders van deze alternatieve interventies? Wat vindt een gezinsvoogd hiervan? 

 

En ook: Hoe kunnen we ouders écht weer onderdeel laten worden van het leven van hun kind, ook al woont hun kind niet thuis? Durven we hen bijvoorbeeld al te laten logeren op de kleinschalige woonvorm? 

 

We zijn op de goede weg. En we leren elke dag. Samen met ouders, jongeren, andere hulpverleners, gezinsvoogden.  Zodat we een prettige woonvorm kunnen bieden aan deze jongeren, en een goed werkklimaat voor de hulpverleners. 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk