Parlan ontwikkelt kleinschalige woonvoorzieningen voor Jeugdzorg-Plus jongeren
home
      

Parlan ontwikkelt kleinschalige woonvoorzieningen voor Jeugdzorg-Plus jongeren 

Zo’n vier jaar geleden ontstond de eerste kleinschalige woonvoorziening van Parlan. Als alternatief voor een meisje waarbij de ontwikkeling stagneerde op een gesloten behandelgroep met negen andere kinderen.  Op die grote, gesloten groep was het meisje vaak boos, zette andere jongeren onder druk, lag dwars. Ze wilde niet naar school, liep vaak weg. De aandacht en zorg die naar dit meisje ging, kon daardoor niet aan andere jongeren gegeven worden. Thuis wonen was geen optie vanwege haar complexe gedrag. Ze had al op vele behandelgroepen gewoond. Voor een pleeggezin zou haar gedrag te ontwrichtend zijn. En geen enkele andere hulpverleningsinstantie wilde dit meisje opnemen.  
 
Achter al haar boze en wantrouwende gedrag zagen we ook een beschadigd, kwetsbaar meisje. Een meisje dat het vertrouwen in volwassenen verloren was. Een meisje dat ‘gewoon’ ergens wilde wonen, groot groeien op een vaste plek, met vaste begeleiders om zich heen. Zonder weggestuurd te worden, zonder overplaatsingen, hoe ingewikkeld haar gedrag vaak ook was.  
 
En zo ontstond de kleinschalige woonvoorziening: een woonvorm voor vijf jongeren met zeer complex gedrag. In een huis, midden in een woonwijk.  Zij mocht er wonen. Door de kleinschaligheid waren er minder interacties tussen haar en andere jongeren. Hierdoor ontstond er meer ruimte om naar haar eigen gedrag te kijken.  De toezegging dat ze er mocht blijven wonen, leidde ertoe dat ze zich ging verbinden met haar omgeving, met haar begeleiders, met haar huisgenoten. Ze liep niet meer weg, werd minder boos. Het was immers geen tijdelijke plek meer waar ze elk moment weggestuurd kon worden, maar háár woonomgeving.  Langzaam groeide de verbinding en ze begon hulpverleners meer te vertrouwen.  Ook ontstond er besef dat zij zelf ook in beweging moest komen om een plek in de maatschappij te krijgen.  Met vallen en opstaan zocht ze werk.  
Inmiddels ontwikkelt Parlan meer van dergelijke kleinschalige voorzieningen. In kleine groepen waar kinderen hun traject af kunnen maken, wordt relatievorming gestimuleerd, is meer individuele aandacht, kan er meer maatwerk geboden worden, en is er minder negatieve beïnvloeding van jongeren onderling.   Landelijk onderzoek van de Academische Werkplaats Risico jeugd ondersteunt deze bevindingen.  
 
Vanwege de positieve ervaringen is het voor Parlan nu een vanzelfsprekende stap om ook de JeugdzorgPlus-opnames kleinschalig vorm te gaan geven. Dit betekent dat jongeren die gesloten opgenomen worden nu ook in groepen van vijf jongeren behandeld worden.  Doordat de verbinding met hulpverleners hierdoor beter kan ontstaan, is een volledig gesloten gebouw niet meer nodig. Daarom zal Parlan de Jeugdzorg-Plus opnames buiten het pand van Transferium vorm gaan geven.  Eerst op een rustige locatie in Heerhugowaard. En in 2021 in de regio ZuidKennemerland/IJmond, nog dichter bij de familie van deze kinderen. 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk