De pedagoog praat over alternatieven met twee gedragswetenschappers: Sandra Kortekaas en Suzan Terweij.
home
      

"We moeten de veiligheid in de relatie zoeken, niet in een dichte deur"

Alternatieven voor de gesloten jeugdzorg
 

De Pedagoog (NVO)

De gesloten jeugdzorg - Jeugdzorgplus - is bedoeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. in het veld dringt het besef steeds meer door dat de geslotenheid van JeugdzorgPlus voor velen geen oplossing is. Wat moet er dan gebeuren? De pedagoog praat over alternatieven met twee gedragswetenschappers: Sandra Kortekaas en Suzan Terweij.

Lees hier het hele interview.

 

Suzan Terweij, hoofd zorgbehandeling bij Parlan op LinkedIn: "Het gaat helpen als we deze kinderen een thuis bieden, en zorg daarom heen creeren. Door kleinschalige woonvormen te creeren, voor dat deel van de kinderen dat niet thuis, of in een pleeggezin of gezinshuis kan wonen, en langdurig problemen zal houden. Nu worden deze kinderen nog veelvuldig overgeplaatst van behandelgroep naar behandelgroep, tot ze 18 jaar zijn.

Onze ambitie is dat elk kind 'een thuis' heeft, hoe ingewikkeld zijn gedrag ook is. Een thuis waar het kan wonen. Waar hulp en onderwijs zo vormgegeven zij, dat kinderen er niet meer weg hoeven. Geen enkel kind is immers geholpen bij veel overplaatsingen."

 

Suzan is lid van de de beweging StroomOp
StroomOp is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders.

foto: Raymond Krul

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk