VIB voor professionals
home
      

VIB (Video- InteractieBegeleiding) in de Kop van NH

Beschikbaar ook voor professionals uit o.a. het onderwijs en kinderopvang.
 

Wat is VIB?

VIB is een methode die kan worden ingezet in een professionele situatie om de communicatie en interactie tussen de medewerkers en kinderen inzichtelijk te maken en te verbeteren.
Bij VIB  zijn de behoeftes en de ontwikkeling van het kind het startpunt. Door dit op beeld te zien wordt de professional meer sensitief voor de initiatieven en signalen van de kinderen. Vervolgens wordt er gekeken hoe de professional hier sensitief op kunnen afstemmen en positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind zonder het contact te verliezen. Daarnaast helpt het de professionals inzicht te krijgen in hun eigen rol in de communicatie.
 

Hoe werkt VIB?

Een opgeleide Video Interactie Begeleider (VIB-er) maakt korte video-opnamen van een professional tijdens de werkzaamheden. Zo worden de interactiepatronen vastgelegd. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer een half uur worden de beelden geanalyseerd en besproken met de betrokken professional. Er wordt met name gekeken naar de basiscommunicatie en het startpunt zijn de geslaagde momenten. Relevante fragmenten worden stilgezet of herhaald, zodat de verbale en non-verbale communicatie duidelijk zichtbaar wordt in de eigen werksituatie. De professional leert succesvolle interactiemomenten herkennen en ziet het effect van zijn/ haar handelen op het beeld terug. Indien ook de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak ten opzichte van het kind, kunnen ook ouders in de begeleiding worden betrokken.
 

De kracht van VIB

  • VIB zoekt altijd naar de geslaagde momenten en is daardoor oplossend en handelingsgericht.
  • VIB helpt  de professionals op inspirerende en respectvolle wijze, individueel of in teamverband, inzicht te krijgen hoe het kind/de cliënt contact maakt en communiceert.
  • VIB gaat uit van de aanwezige capaciteiten van de professional. Het versterkt de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de medewerker, omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat hij/zij nog kan verbeteren.

Het effect  van VIB

  • Kinderen worden (nog) meer gezien, gehoord en begrepen en ontwikkelen zich beter.
  • Professionals hebben (nog) meer oog voor de initiatieven en krijgen meer inzicht in het gedrag van de kinderen.
  • Professionals ervaren meer voldoening in hun werk en blinde vlekken worden zichtbaar.

Interesse? Of meer informatie?

Neem contact op met één van onze twee VIB’ers die werkzaam zijn binnen de daghulp Kop van Noord Holland van Parlan:
Ellen van der Leun                     Lindsay Maduro
06-52824930                              06-52824932
ellen.van.der.leun@parlan.nl     lindsay.maduro@parlan.nl
 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk