Nandy zoekt pleegouders
home
      

’Opvang in gezin is fijn’

Nandy zoekt pleegouders (voor anderen)


Slootdorp - Toen Parlan aan pleeggezinnen vroeg wie het gezicht van een wervingscampagne in Hollands Kroon wilde zijn, meldde de zestienjarige Nandy Marchena uit Slootdorp zich meteen aan. ,,Ik weet hoe fijn het is om opgevangen te worden in een gezin’’, zegt ze. ,,Pleeggezinnen zijn heel hard nodig.’’
 
Nandy is momenteel te zien in advertenties. ’Nandy (16) zoekt supergewone pleegouders’ luidt de tekst. Met tussen haakjes de toevoeging: ’niet voor zichzelf, maar voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen’. Want laat dat duidelijk zijn: Nandy vond dertien jaar geleden al een warm nest in Slootdorp bij de familie Muurling. ,,Voor mij is dit mijn thuis’’, zegt ze. ,,Ik noem Klaas en Lia bij hun voornaam, maar ik zie ze als mijn ouders. Zo voelt dat.’’ Met haar familie houdt ze contact, zowel met haar biologische ouders als met haar broer, zus en drie tantes. Ze was 2,5 jaar oud toen ze bij de familie Muurling kwam te wonen. Haar ouders konden niet meer voor haar zorgen en haar grootmoeder ving haar daarna tijdelijk op. ,,Ik weet me van het begin bij Klaas en Lia eigenlijk niets te herinneren. Ik was nog te jong.’’
 
 

Rust

Klaas en Lia Muurling zijn ’veteranen’ op het gebied van pleegzorg. Door de jaren heen vingen ze zestig kinderen op. Klaas Muurling: ,,Ik reken daar ook de kinderen onder die voor korte tijd hier kwamen. We hebben heel veel crisisopvang gedaan. Voor kinderen in die situatie is dat heel stressvol, die hebben behoefte aan rust en veiligheid. Dat doen we nu niet meer. Er was geen sprake van crisisopvang bij Nandy. Zij kwam hier terecht via haar oma.’’
 
Nandy is met dertien jaar ook degene die het langst als pleegkind bij Klaas en Lia is gebleven. Hun drie oudste kinderen waren al de deur uit toen Nandy een thuis zocht, hun drie jongste kinderen woonden nog thuis. ,,We hebben hier wel eens zeven pleegkinderen tegelijkertijd gehad’’, zegt Lia Muurling. ,,Dan waren we met z’n twaalven in huis. In het verleden moesten we wel verbouwen om iedereen plek te kunnen geven. Een dakkapel bijvoorbeeld.’’
 
FOTO MARC MOUSSAULT
 
De eigen kinderen zijn inmiddels vertrokken en er zijn nu nog twee pleegdochters in huis. ,,Ik heb al jaren een eigen kamer’’ zegt Nandy. ,,Dat is wel fijn. Want ik kan me ook nog herinneren dat ik in een stapelbed sliep.’’
Wat de familie Muurling voor haar heeft gedaan, zal ze nooit vergeten. Vorig jaar deed ze een wens tijdens het Midzomerfeest in Slootdorp, maar tijdens de dienst in de tent was ze zo geëmotioneerd dat iemand anders het woord voor haar moest doen. ,,Ik wilde Klaas en Lia een diner voor twee aanbieden als wens, maar we kregen een ruime vergoeding van de organisatie. Ze hebben toen mijn pleegzusje en ik mee uit eten genomen.’’
De campagne waarin Nandy te zien is, richt zich specifiek op de gemeente Hollands Kroon. Parlan begeleidt daar 65 kinderen in 54 pleeggezinnen. Daar kunnen best wat pleegouders bij en daarom is er een informatiebijeenkomst op dinsdag 25 juni in de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna. Nandy is een van de sprekers.
 

Betrokkenheid

,,In de Noordkop hebben we een wervingsactie op Texel gehad’’, legt Evelien Priester van Parlan uit. ,,Nu in Hollands Kroon. Schagen en Den Helder volgen zo spoedig mogelijk. We werven per gemeente omdat ons werkgebied groot is. Ook merken we dat de betrokkenheid bij de werving in een gemeente groter is.’’
 
Parlan, dat nagenoeg in heel Noord-Holland actief is, zoekt momenteel voor dertig kinderen een plek in een passend pleeggezin. In de Noordkop gaat het om twaalf kinderen. ,,Zowel voltijd als deeltijd. Deeltijd kan bijvoorbeeld twee weekenden per maand zijn of een paar dagen doordeweeks. We zoeken ook pleeggezinnen voor zusjes en broertjes zodat ze bij elkaar kunnen blijven.’’
Voor een goede match zijn zo’n vijf pleeggezinnen nodig. ,,Als een kind allergisch is voor honden, dan valt een gezin met een hond af. Pubers willen graag op hun school blijven, dus zoeken we voor hen een plek in de buurt. Voor de beste match hebben we veel pleeggezinnen nodig.’’
 

Bijeenkomst
Als Parlan in het recente verleden bijeenkomsten hield over pleegzorg trokken die gemiddeld twintig belangstellenden. Dat lijkt weinig, maar het gaat hier vaak om mensen die al over pleegzorg hebben nagedacht en gerichte vragen hebben.

Bron: Schager Courant, lees hier het artikel

 
Regio
 
Anna Paulowna - Parlan Jeugdhulp zet voor de eerste keer een ’echt pleegkind’ in als gezicht van campagne om aandacht te vragen voor pleegzorg. De zestienjarige Nandy Marchena uit Slootdorp is het gezicht van een kortlopende campagne in Hollands Kroon. Ook is zij een van de sprekers tijdens een informatieavond op 25 juni in de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna. Die bijeenkomst begint om half acht.
 

Ambassadeur

,,Wij vragen pleegkinderen vaker om als ervaringsdeskundigen mee te werken aan pr-acties’’, aldus communicatiemedewerkster Evelien Priester van Parlan. ,,Zij zijn onze beste ambassadeurs. Nog niet eerder heeft een pleegkind meegewerkt als gezicht van een campagne. Vaak plaatsen we daarvoor zogenoemde stockfoto’s, dat zijn internetfoto’s waar iedereen gratis over kan beschikken. Nandy wilde meewerken, omdat zij andere kinderen - die niet thuis kunnen wonen - ook een gezin gunt.’’
De broer en zus van Nandy wonen ook in een pleeggezin. ,,De zus werkte eerder mee aan de landelijke opening van de week van de pleegzorg met Maarten van der Weijden en was te zien in een tijdschrift. Broer en zus figureerden ook in de videoclip van Qualid R: ’Hier sta ik dan’.’’ Dat nummer was speciaal geschreven voor de week van de pleegzorg in 2015.
 

Passend

In Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en op Texel wachten momenteel twaalf kinderen op een plek in een passend pleeggezin. ,,Die kinderen krijgen wel gewoon hulp’’, aldus Evelien Priester. ,,Ze wonen tijdelijk op een groep of wonen in een crisispleeggezin waar ze wachten op een pleeggezin waar ze langer kunnen wonen.’’
Parlan biedt hulp als kinderen - tijdelijk - niet meer thuis kunnen wonen en begeleidt 660 pleeggezinnen. In Hollands Kroon gaat het om 65 kinderen in 54 pleeggezinnen. Het tekort aan pleeggezinnen speelt niet alleen in de Noordkop, maar is een landelijk probleem. Aldus Evelien Priester.
 
Bron: Schager Courant, regio, lees hier het artikel
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk