Ervaringsdeskundige Owen bij Rotary Heiloo
home
      

Ervaringsdeskundige Owen (18) bij Rotary Heiloo

De Rotary Heiloo nodigde Parlan een drietal avonden uit om te vertellen over jeugdhulp. Eén avond daarvan ging over ‘jongeren in de jeugdhulp’; wat voor jongeren maken nu eigenlijk gebruik van deze hulp? Om daar antwoord op te geven ging Margriet Anker samen met Owen naar Heiloo.
 
Margriet interviewde Owen over hoe zijn leven er nu uit ziet, hoe hij in aanraking kwam met jeugdhulp en hoe hij naar de toekomst kijkt. Wat hij het publiek mee gaf was onder andere: "Let op de signalen!' Als je merkt dat het niet goed gaat met een jongere, vraag ernaar, kijk wat je kunt doen. Jongeren voelen zich vaak ontzettend eenzaam met hun problemen, denken dat ze niet op te lossen zijn en er komen dan snel zelfmoordgedachten op. Gewoon een praatje maken kan al een leven redden."
 
Ook was hij kritisch als er geluiden zijn dat jeugdhulp te veel geld zou kosten: “Jongeren hebben meer hulp nodig dan ze krijgen. De hulp die ze krijgen is voor de dingen die ze vertellen maar er is veel meer dat jongeren (nog) niet vertellen.”
 
Owen woont in een pleeggezin en zit nu ongeveer twee en een half jaar in de Jongerenraad. Waar hij het eerst spannend vond zich in een groep voor te stellen, heeft hij ondertussen een prijs voor debatteren gewonnen en doet hij voor een groep volwassenen zijn verhaal: “Nooit gedacht dat ik zoiets zou kunnen.” De zaal was van hem onder de indruk. Een rotary member: “Wat gaat er een kracht van hem uit!” Het doel is bereikt. Men heeft meer beeld bij jongeren in de jeugdhulp. Daarnaast zijn er contacten voor stageplaatsen, een bijdrage voor een uitje en mogelijk sponsoring in de toekomst voor opleidingen ervaringsdeskundigheid opgedaan. Een mooi resultaat!
 
Jongeren die hulp ontvangen bij Parlan Jeugdhulp kunnen lid worden van de Jongerenraad. Op 11 april is een bijeenkomst van de Jongerenraad.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk