In de oudergroep steunen ouders elkaar
home
      

In de oudergroep steunen ouders elkaar

Als een kind verblijft op Transferium is dat zeer ingrijpend. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Transferium streeft ernaar dat het (gedwongen) verblijf zo kort mogelijk is. Om dat te bereiken is het enorm belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de behandeling en het verblijf van hun zoon of dochter. Natuurlijk gebeurt dat al met gesprekken met behandelaars of pedagogisch medewerkers, maar er is nu ook een oudergroep.
De oudergroep een is een goed middel om ouders met elkaar in gesprek te laten gaan. Het is een prima manier om van andere ouders die vaak hetzelfde meemaken, te leren en steun te ontvangen. Tegelijkertijd doen ouders samen kennis op over bijv. verslaving en depressie en over hoe het dagelijkse leven op Transferium is.

Leren van elkaars ervaringen aan de hand van een thema. Daar gaat het dus om in de oudergroep.

Inmiddels zijn er al flink wat bijeenkomsten geweest. Het blijkt, dat ouders het fijn vinden om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van andere ouders te leren.
“Je hoort van andere ouders dat zij vaak tegen dezelfde dingen aanlopen."
"Je bent dan niet meer alleen. Je bent niet meer de enige die heftige dingen heeft meegemaakt..”
“Horen van wat andere ouders meemaken brengt je op ideeën.”

Ouders bouwen een band op als zij elkaar vaker zien. Daarom is het wel belangrijk dat de deelnemende ouders steeds komen.

De oudergroep is steeds een serie van 6 bijeenkomsten waarin elke keer een ander thema aan de orde komt. Ouders kunnen op elk moment instappen en mogen zo lang deelnemen als zij willen.

De oudergroep is 1 keer per 2 weken op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
De bijeenkomsten zijn in een trainingsruimte van Voor-Werk op Klaas Groen, De Vork 20 in Heerhugowaard. (gebouw direct naast Transferium).
De oudergroep wordt geleid door 2 systeemtherapeuten.

De bijeenkomsten zijn op
Dinsdag 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli en 23 juli 2019.

Wilt u als ouder deelnemen aan de oudergroep? Geef dat dan van tevoren op via:
jan.van.der.laan@parlan.nl
george.wesselius@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk