Jongeren in multiculturele adoptie- en pleeggezinnen
home
      

Jongeren in multiculturele adoptie- en pleeggezinnen geïnterviewd in boek over opgroeien met twee culturen:

‘Heb oog voor de gekleurde identiteit van het kind’

Op 1 november - tijdens de Week van de Pleegzorg - verschijnt het boek Dit huis is een thuis. Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin. In zestien interviews komen jongeren van vijftien tot twintig jaar aan het woord die een andere culturele achtergrond hebben dan hun adoptie- of pleegouders. Zij vertellen hoe zij hun gekleurde identiteit ervaren en wat zij belangrijk vinden.

Fotograaf Lilian van Rooij maakte van elke jongere een portret en een gezinsfoto in de huiskamer. Het boek is
een pleidooi voor het belang van hun stem in de opvoeding. Dit huis is een thuis biedt een brede inkijk in het leven van jongeren die opgroeien met en tussen twee culturen. Het is een bron van informatie voor (jongvolwassen) kinderen in multiculturele pleeg- en adoptiegezinnen, hun opvoeders en iedereen die zich professioneel of vrijwillig bezighoudt met dit thema. De jongeren vertellen vrijuit over hun leven en over de mate van verbondenheid met hun land van afkomst en met de cultuur van hun adoptie- of pleegouders. Elke jongere heeft eigen ervaringen in het opgroeien met twee culturen, met discriminatie, met mooie gebeurtenissen en dingen die tegenvallen. Ze vertellen waar ze nu staan en hoe ze kijken naar hun toekomst.

Kleur bekennen en erkennen

Femmie Juffer, hoogleraar adoptie en pleegzorg aan de Universiteit Leiden, schreef een inhoudelijk hoofdstuk over het belang van kleur bekennen en erkennen in de opvoeding. Zij pleit ervoor dat adoptie- en pleegouders aandacht hebben voor de cultuur van het land van afkomst van het kind, maar het anders-zijn niet overdrijven. Daarmee sluit zij aan op de rode draad in de verhalen van de geïnterviewde jongeren: de ruimte die zij willen voor hun eigen wensen en verlangens bij het vormgeven van hun gekleurde identiteit.
 

In Nederland zijn veel
multiculturele adoptie- en
pleeggezinnen. Bij adoptie gaat
het om gekleurde buitenlandse
adoptiekinderen uit bijvoorbeeld
China of Zuid-Afrika in een
adoptiegezin met Nederlandse
ouders. In pleegzorg zijn het
veelal kinderen met een
migratieachtergrond die niet
terecht kunnen in een pleeggezin
of gezinshuis met dezelfde
culturele achtergrond.

Bestel het boek (Eur. 15)


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk