Words & Pictures geeft het kind duidelijkheid in zijn geschiedenis
home
      

Words & Pictures geeft het kind duidelijkheid in zijn geschiedenis

Pauline is Intensief Ambulant Gezinshandelaar bij Parlan. Binnen de tijd die ze per gezin krijgt, is de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling leidend in welke methoden worden ingezet. Eén van de methoden is Words & Pictures.

Wat is Words & Pictures?
Je kunt Words & Pictures (W&P) een methodiek noemen waarbij je een verhaal maakt over de geschiedenis van het kind en de familie. Het heeft altijd met de ouders te maken, maar het is voor het kind. Een verhaallijn met illustraties of foto’s voor kinderen, die helpt om gebeurtenissen te begrijpen.

Wanneer zet je W&P in?
In situaties waarin de geschiedenis van een kind verwarrend, onduidelijk of onbekend is. Soms is het een brij aan gebeurtenissen en emoties waardoor een kind er geen vat op krijgt. Bijvoorbeeld bij een complexe scheiding, of als kinderen niet meer thuis wonen, als één van de ouders uit beeld is en er niet over gesproken is. Kinderen lijken daar soms makkelijk mee om te kunnen gaan, maar een kind wil ook graag weten waar zijn wortels liggen. 

Als ik merk dat het kind last heeft van onwetendheid over zijn geschiedenis ga ik met de ouder(s) een gesprek aan of we het verhaal concreet kunnen maken voor het kind. Dat is een proces, zeker als er dingen gebeurd zijn waar niet over gesproken wordt.

Waar begin je het verhaal?
Bij een scheiding start ik bij de ontmoeting van de ouders. Het is belangrijk dat een kind weet dat het uit liefde geboren is. Soms is het een verhaal met veel pijn en verdriet. Ik luister naar de verhalen van ouders en schrijf het verhaal. Het is een proces van een aantal keer. De pijn en verdriet van de ouder heeft ook aandacht nodig.

Voor ouders is het spannend
Ouders willen soms liever niet meer denken over de gebeurtenissen uit het verleden. Daar help ik ze bij. Ik vraag of ze mij hun verhaal vertellen en dan lezen we het samen terug. Dan kunnen ze altijd nog beslissen of we er mee verder gaan. Vaak is de ouder dan al vertrouwd geraakt met het verhaal. Omdat je meerdere keren door het verhaal heen gaat, komt een verwerkingsproces op gang.  
 

Voorbeelden van Word & Pictures

W&P bij een complexe scheiding
Een kind is verward over de scheiding. Er is een verhaal van de ene ouder, de andere ouder, de familie eromheen. Het kind kan de scheiding niet goed verwerken en achter zich laten. Ik maak het verhaal met ouders. Het is een uitdaging om met beide ouders consensus te krijgen over het verhaal, met respect voor elkaars verhaal, zonder het kind te belasten met relatieverwikkelingen en ouderproblematiek.

W&P bij trauma
Een kind woont in een pleeggezin omdat ze niet thuis bij moeder kon wonen. Ze krijgt traumabehandeling. Daar maakt ze haar verhaal, dat wordt verteld aan ouders. De therapeut  vraagt aan vader om zijn verhaal op papier te zetten. Ik mag vader daarbij helpen. Vader en ik maken het verhaal vanuit zijn perspectief. Via Teams. Hij zegt zich zo beter te kunnen concentreren op zijn verhaal.

W&P bij uithuisplaatsing

Een jongere woont uit huis. De jongere is boos op moeder en wil niet met moeder praten. Ik mocht moeder helpen om haar verhaal op papier te zetten. Moeder heeft bijvoorbeeld dingen meegemaakt die van invloed waren op de hechting met haar kind. Ze heeft er niet voor haar kind kunnen zijn. Ik heb het verhaal voorgelezen, in bijzijn van moeder, aan de jongere en een fotoboek achtergelaten.

Ik voel me vereerd als ik een verhaal met een ouder mag maken. Zo’n teken- of fotoboek is mijn cadeau aan de familie. Dat is mijn goede doel.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk