Speltherapie van Mila
home
      

Het expertnetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft als ambitie om het aanbod van Parlan nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep van Parlan. Eén van de doelen is daarom het non-verbale, lichaamsgerichte aanbod te verstevigen. In deze serie van cliëntverhalen belichten we de meerwaarde van dit aanbod binnen de context van integraal werken. Mila's verhaal over speltherapie is de derde in de serie.
 

Mila is 10 jaar als ze op het behandelcentrum komt wonen. Ze heeft hiervoor al bij meerdere pleeggezinnen gewoond. Mila is op jonge leeftijd verwaarloosd en misbruikt in de thuissituatie.
 

We starten met speltherapie, in de context van ons integrale behandelaanbod. De therapeut leidt Mila rond in de spelkamer. Na eerst wat schuchter om zich heen te hebben gekeken, pakt ze het speelgoedpistool en zet de politiepet op. “Jij bent de boef. Ik ben politie.” Ze sluit de therapeut op in de gevangenis. “Je krijgt niets te eten of te drinken,” zegt Mila boos.
 

Speltherapie draait om spelen, iets dat de meeste kinderen van nature doen. Door te spelen laten ze zien wat ze beleven. Ook zonder of met weinig woorden. Speltherapie wordt gegeven in een spelkamer. In het spel kan de therapeut cognitieve, affectieve en relationele processen observeren en stimuleren. Ook biedt het de mogelijkheid om het probleemoplossend vermogen te versterken. Speltherapie wordt veel toegepast bij kinderen tot 12 jaar (en iets ouder bij kinderen met een verstandelijke beperking).
 

Mila is 10 jaar als ze op het behandelcentrum komt wonen. Ze heeft hiervoor al bij meerdere pleeggezinnen gewoond. Mila is op jonge leeftijd verwaarloosd en misbruikt in de thuissituatie.
 

We starten met speltherapie, in de context van ons integrale behandelaanbod. De therapeut leidt Mila rond in de spelkamer. Na eerst wat schuchter om zich heen te hebben gekeken, pakt ze het speelgoedpistool en zet de politiepet op. “Jij bent de boef. Ik ben politie.” Ze sluit de therapeut op in de gevangenis. “Je krijgt niets te eten of te drinken,” zegt Mila boos.
 

Vijf sessies spelen Mila en de therapeut ditzelfde spel. Mila neemt het heft volledig in eigen handen; de therapeut speelt keer op keer de afhankelijke boef. Iedere sessie bevat elementen van haar eigen traumatische ervaringen, waarin ze veel controleverlies heeft ervaren. Met omgedraaide rollen beeldt ze uit wat ze heeft meegemaakt. Langzaam begint ze in de sessies ook te vertellen wat er gebeurd is. Dat dit verhaal boven komt bevordert het effect van de behandeling als geheel. Bij Mila is de speltherapie ook een eerste stap geweest richting een succesvol EMDR-traject.
 

Integraal aanbod Parlan

In de aanmeld- en intakefase wordt samen met het kind en de ouder(s) zorgvuldig gekeken welk behandelaanbod het meest passend is. Parlan biedt non-verbale, lichaamsgerichte behandelingen in een integrale context, passend bij onze doelgroep (niet als losstaande interventies bij enkelvoudige problematiek). Dit kan – per regio/afdeling verschillend – bestaan uit vaktherapie beeldend, dramatherapie, PMT, Floorplay, Theraplay, IMH, yoga- en mindfulnesstechnieken, equitherapie, sport, speltherapie, lichaamsgerichte traumatherapie en EMDR. Meer weten over de hulp van Parlan? Neem contact op via toegang@parlan.nl of 088-1240000.
 

Eerder verschenen berichten in deze serie:

De PMT van Bart
De creatieve therapie van Jessie


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk