Hulp bij scheiding: Ouderschap Blijft
home
      

Voor de ouders van Tom en Eric maken we hun conflicten visueel met behulp van Duplo 

Hulp bij scheiding: Ouderschap Blijft

Parlan ontvangt een aanmelding voor Ouderschap Blijft. De ouders van Tom (11) en Eric (9) zijn twee jaar geleden gescheiden en de communicatie onderling verloopt niet soepel. De ouders kennen een gezamenlijk verleden met veel conflicten. Ze maken na de scheiding een ouderschapsplan waarbij zij co-ouderschap afspreken. Zowel vader als moeder hebben inmiddels een nieuwe relatie en krijgen met de nieuwe partners een kind.
 

De communicatie tussen ouders verloopt niet soepel

Ouders geven bij start van het traject aan dat het contact met elkaar het ene moment heel goed is, maar dat ze elkaar het andere moment verbaal kunnen aanvliegen. Bijvoorbeeld over de opvoedstijl. De oudste zoon is al een paar weken niet naar vader geweest omdat hij de partner van vader te streng vindt. Moeder steunt haar zoon hierin want zelf is ze niet streng.
Moeder wil graag dat het contact met de beide partners goed verloopt. Er is nu geen contact tussen moeder en de partner van vader. Het contact tussen vader en partner van moeder is redelijk tot goed. Ouders willen daarnaast gezamenlijk de verschillen in opvoedingsstijlen bespreken om zo discussies in de toekomst te voorkomen. Ook willen ze werken aan triggers uit het verleden die zorgden voor conflicten. In het verleden was er tussen de ouders regelmatig spanning.
 

Inzicht geven helpt

Tijdens het traject voor deze ouders gebruiken we vooral Duplo-poppetjes om conflicten visueel te maken. Er is strijd op partnerniveau. Door het visueel te maken met duplo zien ouders in dat zij onbewust de kinderen meeslepen in hun conflicten. Er is vooral aandacht besteed aan het verschil tussen conflicten op partnerniveau en ouderniveau. Alhoewel deze twee niveaus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, geeft bewustwording hiervan de ouders inzicht om eerder te de-escaleren. Het lukt ouders op deze manier ook beter om aan hun doel over de opvoedstijlen te werken. Elkaar te leren zien als opvoeders in plaats van ex-partners en dat geeft meer ruimte tot samenwerken.
Beide ouders hebben zich vanaf de start goed ingezet voor het traject Ouderschap Blijft. Ook willen ouders graag aan de kinderen laten zien dat zij goed kunnen samenwerken. Dit is ze goed gelukt. Zij hebben naar elkaar uitgesproken waar zij tegenaan lopen. Er is ruimte bij beide ouders om de ander aan te horen en vooral te respecteren. 
 

Gesprekken met de kinderen Tom en Eric

De jongens zijn blij dat hun ouders met elkaar in gesprek zijn. Ook hier zetten we de duplo-poppetjes in om situaties visueel te maken. De kinderen plaatsen zelf de poppetjes en daar praten we dan over. Als Tom en Eric konden toveren dat zouden ze weer samen met hun vader en moeder in één huis willen wonen. Ze weten allebei dat dit nooit meer zal gebeuren.
 

Advies aan ouders

Aan het einde van het traject adviseren we ze door te gaan op de ingeslagen weg. Zij doen het goed en proberen op de best mogelijke manier te blijven communiceren voor Tom en Eric. Ouders hebben de patronen nu helder in beeld en weten wat zij kunnen doen als zij in eenzelfde soort situatie terecht komen.
 
Na afloop van Ouderschap Blijft traject vertelden ouders dat zij blij zijn dat ze Ouderschap Blijft gekozen hebben. Het heeft ouders ontzettend veel inzicht opgeleverd.  Ouders hebben nu meer focus op hun ouderschap.
 
Ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Een scheiding is een heftige gebeurtenis voor kinderen. Gelukkig verlopen de meeste scheidingen voor kinderen zonder al te grote problemen. Helaas lukt het een deel van de ouders niet om tot een goede verstandhouding te komen na de scheiding wat kan leiden tot complexe scheidingsproblematiek. Parlan kan in die gevallen hulp bieden. We hebben verschillende hulpvormen die, afhankelijk van wat er speelt, ingezet kunnen worden. Het expertnetwerk Kind en Scheiding draagt bij aan het kwalitatief, en volgens de nieuwste inzichten, ontwikkelen en borgen van dit hulpaanbod. De komende weken delen we een reeks verhalen waarin de ervaringen van cliënten en hulpverleners binnen de complexe scheidingsproblematiek worden beschreven. 
 
Eerder verschenen artikelen:
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk