Opa's aanwezigheid als rode draad in Sandra's hulpverlening
home
      

Parlan werkt systeem- en netwerkgericht. Ons expertnetwerk Gezin & Netwerk stimuleert deze manier van werken. Dat doen de experts onder andere door het delen van kennis en kunde. In deze serie van cliëntverhalen benadrukken we de meerwaarde van systeem- en netwerkgericht werken.
 

Ambulant hulpverlener Sandra wordt door een collega gevraagd mee te gaan naar een gescheiden gezin: vader, moeder en 3 dochters. De collega is betrokken bij de 9-jarige dochter Jade, die veel last heeft van gevoelens van rouw en verlies na de scheiding en van de moeizame communicatie tussen ouders. Jade gaat inmiddels al een paar maanden niet meer naar school. Sandra gaat zich richten op de opvoedvaardigheden van zowel Jade’s moeder als vader, maar al gauw blijkt dat er zorgen zijn over de veiligheid van Jade als zij bij vader thuis is.

Jade en haar zusjes wonen afwisselend bij hun moeder en vader. De situatie bij moeder verbetert snel, zij pakt de tips van Sandra goed op. Sandra merkt dat het bij vader niet lukt om tot verbetering te komen. Hij heeft last van eigen problematiek en in contact met Jade doet hij onveilige dingen om zijn gezag te tonen. De nieuwe partner van vader geeft aan dat zij de verantwoordelijkheid niet meer kan en durft te dragen.

 

Meedenken

Samen besluiten ze om op zoek te gaan naar hulp vanuit het netwerk. Sandra vraagt aan vader: “Wie wil je erbij hebben? Wie mag met jou meedenken over hoe we het voor iedereen prettiger maken?” Vader besluit zijn eigen vader te vragen. Sandra: “Samenwerken met netwerk betekent niet dat zij de oplossing zijn, maar wel dat in dit geval opa – vanuit het vertrouwen dat vader in hem heeft – mee mag denken over een oplossing, zodat vader niet alleen staat.”

Opa’s aanwezigheid wordt de rode draad in de hulpverlening. Hij is regelmatig bij gesprekken aanwezig en neemt in het dagelijks leven ook de positie in als vertrouwenspersoon van vader doordat hij aanwezig is bij lastige momenten. Door de inzet van Ouderschap Blijft verbetert de relatie tussen vader en moeder. Daardoor zijn na een tijdje gesprekken mogelijk met moeder, vader en opa, om veiligheidsafspraken te maken, vanuit het gezamenlijke belang van alle betrokkenen: de veiligheid van Jade en haar zusjes.

 

Kleine vraag, grote meerwaarde

Sandra: “In dit gezin ging het samenwerken met netwerk superfijn. Ze wilden allemaal echt verbetering en waren heel open. Ik hoefde alleen het proces te begeleiden en de juiste vragen te stellen. Ook aan opa, want we keken natuurlijk ook wat hij kon en wilde bieden en wat goed werkte voor hém.

“Ik heb wel andere gezinnen meegemaakt die terughoudender waren en meer gesloten. Maar ook in die gezinnen heeft het stellen van de wie-vraag (wie mag met je meedenken) echt een rimpeling veroorzaakt. Ook al werd die persoon uit het netwerk niet zo belangrijk als de opa in het andere gezin, het deed de ouder veel goed dat die af en toe een appje kreeg waarin werd gevraagd hoe het ging. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat.

“In alle gezinnen leg ik de nadruk op het belang van netwerk, van mensen om je heen. Maar ik zet niet groot in. Ik zeg bijvoorbeeld nooit ‘we moeten dit met jullie hele netwerk bespreken’. Nee, ik stel een kleine vraag: “Wie zou jij erbij willen?”

“In alle gezinnen waarin ik de wie-vraag heb gesteld heeft het meerwaarde gehad. Het is nog nooit niet helpend geweest. Door al die positieve ervaringen pas ik het nu veel vaker toe.”


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk