Het roer ging om bij de ouders van Robert
home
      

Inzicht geven in wat er eigenlijk gebeurd is en wat ouders elkaar bewust of onbewust aandoen

Hulp bij scheiding: De SCHIP-aanpak

Robert, een jongen van 15 wordt aangemeld. Hij heeft twee oudere broers. Het is een sociaal angstige jongen die met veel moeite naar school gaat maar zich niet goed staande weet te houden in de klas. Daarnaast ontwikkelt hij tics en kan thuis behoorlijk agressief gedrag laten zien. 
 

SCHIP-aanpak

Ouders zijn gescheiden en kunnen het over de aanpak van hun zoon(s) niet eens worden. Nadat eerst individuele hulp is geboden aan Robert om hem zekerder te maken en zich meer thuis te laten voelen op school, merkt de verwijzende instantie dat hetgeen hij geleerd heeft niet beklijft. Daarom wordt het gezin aangemeld bij ons team complexe scheidingen. Ambulant hulpverleners en SCHIP-behandelaren Annemieke en Noraly zetten de SCHIP-aanpak in om de verliezen onder het conflict inzichtelijk te krijgen en aan te pakken. 
 
Vaak zien we in SCHIP trajecten dat er ruimte komt om elkaar écht te gaan horen en zien. Dit komt omdat ouders door dit traject inzicht krijgen van wat er eigenlijk gebeurd is en wat ze elkaar bewust of onbewust ‘aangedaan’ hebben. In de fase dat ouders elkaar vertellen waar ze nog boos over zijn, vliegen de verwijten over en weer over de tafel. Moeder vindt het heel ingewikkeld dat zij het gevoel heeft de schuld te krijgen van vaders misère, waardoor ze na de scheiding alles zo goed mogelijk wil doen om vader alsnog te beschermen. Vader is woest over het feit dat hij zoveel voor moeder heeft gedaan tijdens de relatie in haar depressieve periodes en zij hem, toen zij opgeknapt was, heeft laten zitten en afgedankt. Er vallen harde woorden over en weer. 
 

Vorderingen

In volgende gesprekken zien we dat de ouders opgelucht zijn dat zij hebben kunnen zeggen wat er nog tussen hen in stond.  We zien ook dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en daarmee erkennen dat zij de ander pijn hebben gedaan. Toch geven ouders aan ook behoefte te hebben aan praktische tips en willen graag verder met afspraken.
 
Inmiddels zijn in de sessies óók hun destructieve communicatiepatronen naar voren gekomen en kunnen wij hen begeleiden in de communicatie. Als wij zien dat zij in hun oude patroon vervallen, helpen wij ze om het anders te gaan doen. Hiermee maken ze grote vorderingen in hun onderlinge afspraken. 
 
We zien de jongens ook aan het eind van het traject om te bespreken wat zij nog nodig hebben. Ze geven terug dat ze blij zijn dat er duidelijkheid is over de financiële situatie die voor hen geregeld is omdat ze daar veel last van hadden. En ze zien dat hun ouders geen wedstrijdje meer doen wie de beste ouder is en dat de overdrachten een stuk rustiger verlopen wat ze als heel prettig ervaren. 
 
Ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Een scheiding is een heftige gebeurtenis voor kinderen. Gelukkig verlopen de meeste scheidingen voor kinderen zonder al te grote problemen. Maar helaas lukt het een deel van de ouders niet om tot een goede verstandhouding te komen na de scheiding en kan dit leiden tot complexe scheidingsproblematiek. Parlan kan in die gevallen hulp bieden. We hebben verschillende hulpvormen die, afhankelijk van wat er speelt, ingezet kunnen worden. Het expertnetwerk Kind en Scheiding draagt bij aan het kwalitatief, en volgens de nieuwste inzichten, ontwikkelen en borgen van dit hulpaanbod. De komende weken delen we een reeks verhalen waarin de ervaringen van cliënten en hulpverleners binnen de complexe scheidingsproblematiek worden beschreven.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk