Parlan biedt sinds november 2020 gesloten jeugdzorg alleen nog maar aan in kleinschalige woonvoorzieningen
home
      

Eindrapport van het project 'Ik laat je niet alleen'

Onderzoeksrapport naar het verminderen van gedwongen afzonderen in jeugdzorgplus

Vandaag publiceert Jeugdzorg Nederland het eindrapport van het project 'Ik laat je niet alleen' waarin de balans wordt opgemaakt na 2,5 jaar actieonderzoek binnen dit project. Een onderzoeksproject naar het verminderen van gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus. Dit onderzoeksproject is uitgevoerd door de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ). Parlan was een van de deelnemende organisaties aan het onderzoek.
 
Parlan biedt sinds november 2020 gesloten jeugdzorg alleen nog maar aan in kleinschalige woonvoorzieningen. Op de kleinschalige woonvoorzieningen zijn geen afzonderings- of separeerruimten. Ook worden kinderen niet gedwongen naar hun kamer gestuurd. Het stoppen met gedwongen afzonderen of gedwongen naar kamer sturen is gelukt door de groepsgrootte te verkleinen naar maximaal 5 kinderen in een kleinschalige woonvoorziening. Hierdoor is intensiever contact met de kinderen mogelijk.
 
Maar we gaan nog een stap verder. Hoe voorkom je dat kinderen uithuisgeplaatst worden? We gaan out of the box, met lef, met moed, toch in de thuissituatie zitten. We hebben hierbij ook anderen nodig, zoals verwijzers, het wijkteams en het netwerk. We doen het omdat we geloven dat het beter is voor het kind. Hoe we toewerkten naar een nieuwe visie en werkwijze om kinderen met meervoudige complexe zorgvragen te helpen, publiceren we komende week in ons nieuwsbericht:
“Gesloten jeugdzorg naar 0. Zo werkt Parlan daar naar toe.”
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk