De PMT van Sonja
home
      

Het expertnetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft als ambitie om het aanbod van Parlan nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep van Parlan. Eén van de doelen is daarom het non-verbale, lichaamsgerichte aanbod te verstevigen. In deze serie van cliëntverhalen belichten we de meerwaarde van dit aanbod binnen de context van integraal werken. Sonja's verhaal over psychomotorische therapie (PMT) is de vierde en laatste in de serie.
 

Seintjes in haar lijf

Sonja, een meisje van 15 jaar met autisme, heeft individuele therapie van een van onze GZ-psychologen. Sonja verliest bij oplopende stress de controle over haar lichaam en valt dan bijna weg. Haar behandelaar vraagt zich af of PMT haar kan helpen meer controle over haar lichaam te krijgen. De PMTer stelt voor om Sonja, samen met de voor haar vertrouwde behandelaar, drie sessies in de zaal aan te bieden.

In PMT wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte en bewegingsgerichte technieken en gesprekken. We proberen een setting neer te zetten waardoor cliënten nieuwe ervaringen kunnen opdoen, kunnen oefenen met ander gedrag. PMT is bijna altijd onderdeel van een behandelingstraject. Dat betekent dat er naast vaak ouderbegeleiding, medicatiebehandeling, begeleiding thuis via Intensieve Opvoedondersteuning (IO) of Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is.

 
Via een aantal opdrachten leert Sonja dat ze wel degelijk seintjes van haar lijf ervaart, maar niet gewend is daar een naam aan te geven. Ook voelt ze zich onzeker of ze er dan wel het juiste woord voor gebruikt. “Gebruiken anderen dat woord ook?", vraagt Sonja.
 

Sonja is blij met een aantal ontspanningsoefeningen die ze ook gemakkelijk thuis kan doen. Ze merkt dat ze controle blijft houden over haar lijf.
Voor de laatste sessie mag Sonja kiezen uit een aantal opdrachten. Sonja kiest het bouwen van een hut. Ze krijgt hiervoor een aantal materialen waar ze dat mee kan doen. Sonja maakt ons deelgenoot van het voortdurende interne overleg dat ze heeft. Ze mag onze hulp inroepen, maar dat doet ze niet: ze zet alles zelf neer. Terwijl wij een top bouwwerk zien, ziet Sonja vooral de kleine details die niet helemaal symmetrisch zijn.
 

Transfer naar individuele therapie

Zo gaat dat met veel dingen in haar dagelijks leven. Sonja en de betrokken GZ-psycholoog geven aan dat het prettig was om in een aantal opdrachten dingen letterlijk te zien gebeuren en te ervaren en concreet te kunnen benoemen. Iets waar ze in de individuele therapie op terug kunnen komen. Zo bood dit heel korte PMT-traject (3 sessies) een mooie aanvulling op de therapie van Sonja.

 

Integraal aanbod Parlan

In de aanmeld- en intakefase wordt samen met het kind en de ouder(s) zorgvuldig gekeken welk behandelaanbod het meest passend is. Parlan biedt non-verbale, lichaamsgerichte behandelingen in een integrale context, passend bij onze doelgroep (niet als losstaande interventies bij enkelvoudige problematiek). Dit kan – per regio/afdeling verschillend – bestaan uit vaktherapie beeldend, dramatherapie, PMT, Floorplay, Theraplay, IMH, yoga- en mindfulnesstechnieken, equitherapie, sport, speltherapie, lichaamsgerichte traumatherapie en EMDR. Meer weten over de hulp van Parlan? Neem contact op via toegang@parlan.nl of 088-1240000.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk