De PMT van Bart
home
      

Expertnetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het expertnetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft als ambitie om het aanbod van Parlan nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep van Parlan. Eén van de doelen is daarom het non-verbale, lichaamsgerichte aanbod te verstevigen. In deze serie van cliëntverhalen belichten we de meerwaarde van dit aanbod binnen de context van integraal werken. Bart's verhaal over psychomotorische therapie (PMT) is de tweede van vier verhalen. 
 

Bart is 11 jaar als hij wordt aangemeld. Na onderzoek wordt er autisme en ADHD vastgesteld. Ouders krijgen ouderbegeleiding en Bart medicatiebehandeling. In het MDO wordt PMT voorgesteld, om te kunnen werken aan emotieregulatie. Bart is snel overprikkeld en kan zowel thuis als op school vanuit het niets heel boos worden. Dan gooit hij met dingen en wordt fysiek agressief naar anderen.
 

In PMT wordt gebruik gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte technieken en gesprekken. We proberen een setting neer te zetten waardoor cliënten nieuwe ervaringen kunnen opdoen, kunnen oefenen met ander gedrag. PMT is bijna altijd onderdeel van een breder behandelingstraject. Dat betekent dat naast PMT vaak ouderbegeleiding, medicatiebehandeling of begeleiding thuis is. 
 

Emotiemeter

Zowel Bart als ouders geven in het begin aan wat sceptisch te zijn over hoe “sporten”, zoals zij PMT noemen, zou kunnen helpen. Maar Bart wil wel heel graag van zijn boosheid af en wil het proberen. We spreken af dat Bart zijn vragen en bedenkingen steeds blijft melden in de therapie.

De PMTer gaat met Bart op zoek of hij toch ergens seintjes in zijn lijf kan merken die voorafgaan aan het boos worden. Op het bord hangt een emotiemeter die we hebben gemaakt en Bart zet steeds een magneet bij hoe hij zich voelt. Tijdens een wedstrijdje paaltjesvoetbal loopt Bart naar het bord om magneet bij het woord “irritatie” te zetten. Hij heeft meer punten, maar blijkt het niet fijn te vinden dat de PMTer juist de paaltjes van zijn favoriete kleur groen had gekozen. Bart kan dat niet uit zijn hoofd zetten.

Doordat Bart steeds vaker kan uitleggen wat hij bedoelt en wat de irritatie/overprikkeling doet toenemen kan de omgeving steeds beter intunen.
 

Transfer naar thuis- en schoolsituatie

Na een tijdje komt Bart zelf met de vraag of zijn broertje ook een keer mee mag in de zaal, want “hij kiest altijd net dát wat ik ook wil". Met hulp van zijn ouders kan Bart steeds vaker de transfer maken van wat hij leert in de zaal naar thuis en ook naar school. In de zaal kiest hij bij oplopende irritatie om even zelf een paar keer hard de bal tegen de dikke mat te schieten. Thuis gaat hij een Donald Duckje lezen. Op school mag hij even op een rustig plekje bij de trap gaan zitten.

Bij het afscheid van de therapie komt Bart aan met een cactus. Die staat voor de geprikkeldheid. Bart zegt dat de PMTer de cactus maar aan kinderen moet laten zien als ze twijfelen of de therapie hen kan helpen, en ze mag dan ook zijn verhaal vertellen. Bij deze!!
 

Integraal aanbod Parlan 

In de aanmeld- en intakefase wordt samen met het kind en de ouder(s) zorgvuldig gekeken welk behandelaanbod het meest passend is. Parlan biedt non-verbale, lichaamsgerichte behandelingen in een integrale context, passend bij onze doelgroep (niet als losstaande interventies bij enkelvoudige problematiek). Dit kan – per regio/afdeling verschillend – bestaan uit vaktherapie beeldend, dramatherapie, PMT, Floorplay, Theraplay, IMH, yoga- en mindfulnesstechnieken, equitherapie, sport, speltherapie, lichaamsgerichte traumatherapie en EMDR. Meer weten over de hulp van Parlan? Neem contact op via toegang@parlan.nl of 088-1240000.  
 

Andere artikelen in deze serie:
Creatieve therapie Jessie (parlan.nl)


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk