Integrale hulp bij scheiding.
home
      

Als er meer speelt dan alleen scheidingsconflicten

Hulp bij scheiding: een integrale aanpak

Bij Parlan komt een aanmelding van een angststoornis bij Sven (14) binnen. Sven komt uit een gezin met een jonger broertje Lars (12), een vader en een moeder die gescheiden zijn. De scheiding lijkt van invloed op de angstproblemen, dus besluiten we dat de ouders eerst aan de slag gaan met hun onderlinge samenwerking. De ouders worden aangemeld bij onze collega’s van het programma Ouderschap Blijft.

Als ouders in gesprek gaan over de kinderen

De ouders van Sven en Lars doorlopen het traject Ouderschap Blijft gericht op hun onderlinge communicatie en samenwerking. Tijdens dit traject wordt ook de jongste zoon Lars aangemeld vanwege ADHD-klachten. De ouders gaven aan dat zij met behulp van het traject Ouderschap Blijft inmiddels in staat zijn om gezamenlijk als ouders in gesprek te gaan over hun jongste kind, waar dit voorheen nog niet mogelijk leek. 

Na onderzoek bij Lars blijkt er inderdaad sprake van ADHD. De vader van Lars herkent veel van het gedrag van Lars in zichzelf en brengt dit ter sprake tijdens de Ouderschap Blijft gesprekken. De bemiddelaars adviseren hem om hier eigen hulpverlening voor te zoeken. Vader heeft dit gedaan en werd eveneens gediagnosticeerd met ADHD. Het traject Ouderschap Blijft werd positief afgesloten.

 

Multidisciplinair Overleg

Vanuit school en de ouders komen er vragen of er toch niet sprake is van meer dan alleen angstproblematiek bij Sven. Doordat de scheidingsproblematiek grotendeels is aangepakt met positief effect, lijkt dit niet de enige aanleiding voor de klachten van Sven. De problematiek van Sven wordt besproken in een Multidisciplinair overleg (MDO). Een overleg waarbij vanuit verschillende specialismes wordt meegedacht over de ontwikkeling van een kind.

Er wordt een diagnostisch proces opgestart voor Sven waarbij specifieker wordt ingezoomd op zijn aanhoudende klachten. Hij voelt zich anders dan anderen, sociale situaties zijn soms onduidelijk voor hem en hij heeft een druk/vol hoofd en last van veel stress.

 

Signalen

Gedurende het behandeltraject blijkt dat er toch weer issues uit het verleden de kop opsteken bij de ouders en zij in oude patronen vervallen. Vader geeft aan hiervoor nog wel een aantal gesprekken bij Ouderschap Blijft te willen voeren. De behandelaar van Sven en Lars vragen daarom via een MDO de bemiddelaars van Ouderschap Blijft om advies. Er is toen gezamenlijk besloten - na overleg met de ouders - om een gesprek in te plannen met zowel de ouders, een oud-bemiddelaar van Ouderschap Blijft als de betrokken behandelaar van Sven.

Uit het gesprek blijkt dat moeder niet meer open staat voor gezamenlijke gesprekken maar wel voor Parallel Solo Ouderschap. Dit is een hulpvorm die gericht is op individuele begeleiding van een ouder, waarbij die zich richt op de eigen leefsituatie. Waarin die ouder leert om zo min mogelijk last te hebben van de situatie rondom de scheiding en uit de strijd te blijven met de andere ouder. Deze hulp is gegeven door een van de eerder betrokken bemiddelaars. Vader geeft aan dat hij geen behoefte heeft aan gezamenlijke gesprekken maar wel altijd benaderd kan worden wanneer dit nodig is in het belang van de kinderen.

 

Ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Een scheiding is een heftige gebeurtenis voor kinderen. Gelukkig verlopen de meeste scheidingen voor kinderen zonder al te grote problemen. Maar helaas lukt het een deel van de ouders niet om tot een goede verstandhouding te komen na de scheiding en kan dit leiden tot complexe scheidingsproblematiek. Parlan kan in die gevallen hulp bieden. We hebben verschillende hulpvormen die, afhankelijk van wat er speelt, ingezet kunnen worden. Het expertnetwerk Kind en Scheiding draagt bij aan het kwalitatief, en volgens de nieuwste inzichten, ontwikkelen en borgen van dit hulpaanbod. De komende weken delen we een reeks verhalen waarin de ervaringen van cliënten en hulpverleners binnen de complexe scheidingsproblematiek worden beschreven.

 

Geleerd

Wat hebben wij nu geleerd van deze casus? Collega’s uit verschillende disciplines (Renee, Annet en Aukje) ervaren de korte lijntjes tussen elkaar als heel positief. Het wordt op deze manier mogelijk gemaakt om flexibel aanbod te kunnen bieden aan ouders en kinderen. We kunnen meebewegen met het proces en behoeftes en daarbij aansluiten. Hierdoor is het uiteindelijke doel behaald rondom de diagnostiek van de kinderen, wat zij nodig hebben om in het dagelijks leven goed te functioneren en hoe ouders zich weer kunnen richten op hun ouderschap, waarbij zij de strijd rondom de scheiding zoveel mogelijk achterwege kunnen laten. Ouders gaven daarbij aan dat het beperkt aantal wisselingen in hulpverleners gedurende het gehele traject, door hen als zeer positief is ervaren.  

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk