Creatieve therapie Jessie
home
      

Expertnetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het expertnetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft als ambitie om het aanbod van Parlan nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep van Parlan. Eén van de doelen is daarom het non-verbale, lichaamsgerichte aanbod te verstevigen. In deze serie van cliëntverhalen belichten we de meerwaarde van dit aanbod binnen de context van integraal werken. Jessie's verhaal over creatieve therapie is de eerste van vier verhalen.
 

Jessie en creatieve therapie

In de lente van vorig jaar werd Jessie aangemeld bij creatieve therapie door de ambulant werker. Jessie woonde met haar oudere zus en broer samen met haar vader. Haar moeder had zichzelf na de scheiding in het najaar gesuïcideerd. Jessie was erg boos en kon niks met deze emotie. Ze zat met veel vragen: “Ben ik niet de moeite waard om voor te leven? Waarom heeft mijn moeder dit gedaan terwijl zij beloofd had het niet te doen?”
 
Creatieve therapie biedt activiteiten aan een kind dat vastgelopen is in zijn ontwikkeling. De therapeut biedt in een veilige omgeving materialen aan waarin het kind zijn behoefte kan ontdekken en leren uiten. Daarna ondersteunt de therapeut het proces om woorden te geven aan die behoefte. Creatieve therapie gebruikt beeldende vorming, drama en/of muziek.
 

Alles moest kapot

De eerste keer dat Jessie in het lokaal was en de therapeut kennis met haar maakte wilde zij alles wat ze zag kapot maken. Jessie trapte hard met de bal zodat van alles omging. Ze wilde niks maken met de materialen die haar werden aangeboden. Alles vond ze kinderachtig.
 
De therapeut bood aan om stenen tegeltjes met een hamer stuk te slaan en er een mozaïek van te maken. Ook zijn verschillende oude computers gedemonteerd, waarna Jessie met de verschillende losse onderdelen werkstukken maakte.
 
Tijdens de verschillende activiteiten begon Jessie steeds meer te praten, vaak in korte zinnetjes. Moederdag, de eerste verjaardag van moeder en andere herdenkingsdagen waarop Jessie haar moeder miste, verwerkte Jessie in verschillende werkstukken. Jessie haalde herinneringen op en had steeds meer ruimte voor verdriet. De boosheid ging een beetje naar de achtergrond.
 

Hoe is het nu?

Ondertussen heeft Jessie de stap naar de brugklas gezet is de ambulant werker gaan afbouwen in het gezin. Jessie gaat naar de rouwgroep van Parlan, waar zij ook weer stappen zet in haar rouwproces. Vader is tevreden zoals het nu gaat en ziet dat Jessie zich aan het ontwikkelen is tot een echte puber.
 
De samenwerking tussen de verschillende therapeuten maakt dat er goed gekeken is wat Jessie en haar gezin nodig hebben en dat zij stappen heeft kunnen maken om zich verder te ontwikkelen.
 

Integraal aanbod Parlan 

In de aanmeld- en intakefase wordt samen met het kind en de ouder(s) zorgvuldig gekeken welk behandelaanbod het meest passend is. Parlan biedt non-verbale, lichaamsgerichte behandelingen in een integrale context, passend bij onze doelgroep (niet als losstaande interventies bij enkelvoudige problematiek). Dit kan – per regio/afdeling verschillend – bestaan uit vaktherapie beeldend, dramatherapie, PMT, Floorplay, Theraplay, IMH, yoga- en mindfulnesstechnieken, equitherapie, sport, speltherapie, lichaamsgerichte traumatherapie en EMDR. Meer weten over de hulp van Parlan? Neem contact op via toegang@parlan.nl of 088-1240000.  
 

Andere artikelen in deze serie:

De PMT van Bart (parlan.nl)

 

 

 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk