Aanschaf voorleesboekje dankzij giften: 'Als je opeens ergens anders woont'
home
      

Een pleegzorgplaatsing zorgt voor veel verschillende (rouw)gevoelens en emoties bij pleegkinderen. Het is voor hen niet altijd makkelijk om hierover te praten. Erover lezen kan dan fijn zijn. 
 

Pleegzorgbegeleider Gerdy Graafland vond het boekje heel passend voor kinderen in (crisis)pleegzorg en vroeg aan een van haar pleegouders om het voor te lezen: “Het boek met de mooie tekeningen van verschillende dieren trok de aandacht en onderdelen van het verhaal waren herkenbaar.”

 

Dankzij gulle giften kon Parlan ​120 boekjes aanschaffen voor kinderen die bij pleeggezinnen wonen. We bedanken Diaconie Nederlands hervormde gemeente Westwoud-Binnenwijzend, Parochie Caritas Hollands Kroon en Kinderhulp voor hun donaties.

 

Het boekje is bedoeld voor pleegzorgwerkers, pleegouders en jeugdzorgwerkers om voor te lezen aan pleegkinderen in de basisschool leeftijd. Er is ook een handleiding voor pleegouders en pleegzorgbegeleiders met ​de achtergrond visie, met daarbij onderbouwende theorie doorpraattips. Zodat zij kinderen kunnen helpen met het praten over hun verwarrende gevoelens vóór, tijdens en na een uithuisplaatsing.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk