Collega aan het woord: Lex
home
      

Bij Parlan werken zo'n 900 collega's enthousiast aan een betere toekomst voor jongeren. Wij geven graag een kijkje in de keuken van Parlan. In de serie 'Aan het woord' presenteren wij de ervaringen van mensen met Parlan.

Werken in de jeugdzorg is niet altijd makkelijk. Je hebt altijd te maken met ouders en jongeren die een hulpvraag hebben. Waar halen onze medewerkers hun energie vandaan?
 
 
 
 

Aan het woord is

.... Lex, jeugdzorgwerker Intensieve Opvoedondersteuning (IO)

 

Waar krijg je energie van?

Ik krijg energie van ... mijn eigen tijd en agenda kunnen indelen om in onze gezinnen actief te zijn. Ons werk is voor een deel onregelmatig. De problematiek in de gezinnen is divers, en vraagt om inzet: soms in avonden, op een zaterdag of vroeg op de dag nog vóór de kinderen naar school gaan. Ieder gezin vormt in feite een puzzel. Soms speelt er van alles met meerdere kinderen en zijn er dus meer puzzels, of is er een puzzel ín een puzzel.

Het is goed dat je bij IO met zijn tweeën in een gezin werkt en dat naast de gedragsdeskundige een systeemtherapeut goed meekijkt. Ik werk al meer dan 15 jaar in verschillende vormen van jeugdzorg, en vind het opvallend hoe prominent de systeemtherapeuten in casuïstiek actief zijn. Ik haal zelf inspiratie uit de contextuele benadering van gezinnen, en ben daarom zo blij met onze systeemtherapeuten.

Wij kunnen als medewerkers veel in een gezin betekenen. Vaak zitten ouders en hun kind zo vast in een ingewikkeld patroon. Het feit dat je naar hun verhaal komt luisteren, en vanuit de presentie-benadering dingen opmerkt, al een enorme steun. Ouders gaan anders kijken naar hun kind. Ze leren kijken naar hun kind: wat hij/zij echt vraagt of nodig heeft. En hoe ze met elkaar omgaan. Het begint met erkenning geven aan de last die alle gezinsleden met elkaar dragen. Als dat binnenkomt is dat een mooi vertrekpunt om vervolgens te gaan werken aan de noodzakelijke veranderingen. 

 

Waar ben je trots op?

Ik ben er trots op om deel van het team Intensieve Opvoedondersteuning te zijn. Er is een eigen manier van werken ontwikkeld, gestart vanuit het werken op de groepen. Het is terecht dat er maximaal wordt ingezet op het voorkomen van een uithuisplaatsing. Toch is dat soms toch niet te voorkomen, en is de ontwikkeling van een jeugdige daar juist wel het beste mee gediend.

Ik heb lang als jeugdbeschermer in Rotterdam gewerkt en ik vind het heel prettig dat ik nu veel meer aan cliënt-contact toekom. Hoewel ik nog geen anderhalf jaar hier werk heb ik reeds de IAG-opleiding mogen volgen. Daardoor maakte ik kennis met mensen uit andere teams. Zij gaven mij veel ideeën over hoe we in de gezinnen kunnen werken. De praktijkbegeleiding was een belangrijk onderdeel van IAG. Ook die gesprekken hebben mij geholpen. Onder andere om te wennen aan de nieuwe rol die ik nu als hulpverlener heb, en hoe ik die goed vormgeef. Zoals altijd bestaat leren soms vooral uit afleren, en is dat niet altijd zo makkelijk.

 

Wat wil je nog bereiken?

Ons team is nogal uitgebreid het afgelopen jaar. Er is een kern die IO heeft opgezet en vorm gegeven, vanuit AWPM. Omdat er veel meer werk was dan het team aankon, is het team flink uitgebreid van 8 naar inmiddels 14 IO-ers. Het team is nu gesplitst in tweeën. We werken in verschillende delen van de provincie.

Het is een uitdaging om IO verder te ontwikkelen, gebruik makend van de kennis die bij de verschillende deelnemers aanwezig is. Recent zijn twee medewerkers van het FACT ons team komen versterken, een werksoort met veel parallellen met het onze. Ook dit biedt mogelijkheden om het team op een hoger plan te brengen. Intern bespreken we wat nu echt IO is of wil zijn, we ontwikkelen ons door. In het veranderende speelveld van verschillende gemeenten die ook weer andere eisen stellen of anders met ons samenwerken, wordt er van alles van ons gevraagd. Er is werk aan de winkel, op alle terreinen! 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk