Agressie Regulatie training
home
      

Agressie Regulatie Training (ART) 12-19 jaar

Agressie Regulatie Training is een interventie die jongeren op een andere manier leert te reageren dan met agressief gedrag in situaties waarin ze boos worden. Het gaat om een verbeterde zelfcontrole in situaties die boosheid oproepen met pro sociaal gedrag in plaats van agressief gedrag.
 

Werkwijze

ART is grotendeels een groepsbehandeling die gebruik maakt van een cognitieve, gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen. Verder is een onderdeel gericht op 'sociaal perspectief name' waar gebruik gemaakt wordt van groepsdiscussies. Transfertraining is een belangrijk onderdeel van de training. Huiswerk is dan ook het toepassen van het geleerde in de eigen leefruimte.  
 
Door drie verschillende actieve trainingen (sociale vaardigheden, boosheidcontrole en moreel redeneren) leren deelnemers nieuwe vaardigheden toepassen om situaties op een pro sociale manier op te lossen, hun boosheid te controleren, denkfouten te herkennen, op een meer volwassen manier na te denken over agressie en zich te verplaatsen in het perspectief van anderen. 
 

Voor wie

Het richt zich op agressieve jongeren/adolescenten tussen de 12 en 19 jaar, met een gemiddelde intelligentie of IQ. Ze worden geschorst van school of weggestuurd en/of dreigen in aanraking te komen met justitie of zijn al veroordeeld voor een geweldsdelict. ART richt zich ook op steunfiguren rondom de jongeren zoals: ouders, leerkrachten, mentoren.
 

Data en locaties

De interventies bestaat uit twintig groepsbijeenkomsten in een periode van tien weken. De groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 6 tot 8 deelnemers.
 

Aanmelden

Je kunt een jongere aanmelden via www.aanmeldenbijparlan.nl
Voor meer informatie bel kun je bellen met Toegang Parlan 088-124 00 02 of mail toegang@parlan.nl
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk