Uitwijkhuizen bij Parlan Jeugdhulp
home
      

Uitwijkhuizen

Hulp voor jongeren van 12-18 (23) jaar


Soms loopt het thuis helemaal vast en komen ouders en kinderen er niet meer samen uit. Voor jongeren van 12-18 (23) jaar bieden wij ambulante begeleiding of residentiële opvang. Jongeren kunnen voor korte of langere tijd in een van onze Uitwijkhuizen wonen. Samen met de jongere en zijn/haar gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het perspectief en welke stappen daarvoor gezet dienen te worden.
 
Onze begeleiding kan ook gericht zijn op de voorbereiding naar een (zelfstandige) vervolgplek.
 

Kort Verblijf

  • Voor: Jongeren die plotseling uit huis moeten in verband met een onveilige of onhoudbare situatie.
  • Doel: Terug naar huis (eventueel met hulp thuis) of zoeken naar een passende vervolgplek.
Duur: 28 dagen. Kort Verblijf kan ook in deeltijd.
 

Jeugd & Opvoedhulp

  • Voor: Jongeren die om verschillende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
  • Doel: Samen met de begeleiding onderzoekt de jongere waar hij/zij verder kan opgroeien. Ondertussen zal er gewerkt worden aan verschillende leerdoelen.
Duur: 3 tot 9 maanden. Jeugd & Opvoedhulp kan ook in deeltijd.
 

Kamertraining

  • Voor: Jongeren ouder dan 16,5 jaar die niet thuis of zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen in een kamer van Parlan of in een eigen woning en ontvangen (ambulante) jeugdhulp.
  • Doel: Opbouwen van dagelijkse routine en aanleren van voldoende praktische en sociale vaardigheden om zelfstandig te wonen.
Duur: 6 tot 9 maanden. Kamertraining kan ook in deeltijd.
 

Jonge Ouders

  • Voor: Jongeren die zwanger zijn en/of een kindje hebben en behoefte hebben aan begeleiding.
  • Doel: Jongeren begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid en het vormgeven van het ouderschap.
Duur: 6 tot 12 maanden. De begeleiding kan ambulant (Alkmaar) of residentieel (Den Helder) plaatsvinden.
 

Ondersteuning van andere professionals

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in hulp aan tieners. Zij kunnen ook ingezet worden bij hulp aan ouders, of ter ondersteuning van andere professionals (zoals pleegouders, gezinhuisouders of in het onderwijs).
 

Waar

Regio Alkmaar, Regio West-Friesland, Regio Kop van Noord-Holland.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk