Forensische pleegzorg
home
      

Forensische pleegzorg

Een alternatief voor jeugddetentie, (mislukt) huisarrest, dreiging van terugval in criminele activiteiten en onvoldoende steun van thuis

Forensische pleegzorg is voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Het zijn kwetsbare jongeren met bijvoorbeeld een cognitieve beperking en/of psychische problematiek.

Deze hulp is ook geschikt voor jongeren met vergelijkbare problematiek, waarbij er geen sprake is van voorlopige hechtenis. Zeker voor deze kwetsbare doelgroep kan Forensische pleegzorg passend zijn, preventief, of als nazorg na een gesloten plaatsing.

De jongeren

De jongeren moeten gemotiveerd zijn om naar school te gaan en bij het pleeggezin te verblijven. Ook hun ouders/verzorgers moeten hier positief tegenover staan.

Speciaal opgeleid pleeggezin

Een speciaal opgeleid pleeggezin neemt drie maanden een minderjarige verdachte in huis. Onder strikte regels en voorwaarden bieden zij met dagelijkse begeleiding deze jongens een weg uit de criminaliteit.

Effectieve aanpak

Door deze bijzondere individuele aanpak kunnen de jongeren op effectieve wijze aan hun toekomst werken. Tijdens het verblijf in een forensisch pleeggezin werken we aan gedragsverandering, volgt de jongere onderwijs en ondersteunen we zijn eigen ouders/verzorgers bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden. Dit doen we samen met het gezin, de school, pleegouders en het team bestaande uit een jongerencoach, pleegzorgbegeleider, systeemtherapeut en gedragswetenschapper. En samen met positieve vrienden zoeken we een geschikte vrijetijdsbesteding.

Daarnaast is er aandacht voor het vervolgtraject als de jongere weer bij zijn ouders/ verzorgers gaat wonen.
Door deze complete aanpak kunnen we hun gedrag blijvend veranderen, voorkomen dat deze jongens afglijden en de kans op herhaling verminderen.

Meer informatie

Voor consultatie en advies kunt u bellen met Toegang Parlan: 088-124 00 02 of mailen met toegang@parlan.nl
Voor direct aanmelden, ga naar www.aanmeldenbijparlan.nl
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk