Parlanpanel Privacy
home
      

Peiling Privacy

Resultaten onderzoek Privacy

In dit ParlanPanel vroegen wij de mening over de wijze waarop Parlan met Privacy van cliënten omgaat. Ruim de ruim helft van de leden van het ParlanPanel heeft de peiling ingevuld.
 
Het aantal leden groeit maar is nog niet groot genoeg om ‘harde’ te conclusies trekken.
Hieronder staat een samenvatting van de resultaten.
 

Parlan en privacy in het algemeen

Opvallend is het hoge percentage ParlanPanelleden dat niet (precies) weet hoe Parlan omgaat met persoonsgegevens. Dat kan te maken hebben met het gevoel dat Parlan te weinig informatie heeft gegeven. Parlan geeft alle cliënten bij de start van de hulp een folder met informatie over hoe we omgaan met gegevens. Maar eerlijk is eerlijk, met alle andere informatie die een cliënt op dat moment krijgt, is het niet onlogisch dat dat deze folder aan de aandacht ontsnapt.
 
Afspraak: Parlan vult de informatie op website aan en gaat met de cliëntenraad overleggen hoe we cliënten beter kunnen informeren over hun rechten en plichten wat betreft privacy.
 

Gesprekken opnemen

Meer dan de helft vindt dat gesprekken opnemen moet kunnen, zowel door cliënten als hulpverleners.  Als verklaring geven cliënten dat er in zo’n gesprek veel informatie op je af komt en dat de besproken zaken op papier soms anders overkomen, omdat je de toon niet hoort. Opnemen van gesprekken en dit meewegen in bewijsvoering wordt steeds vaker toegelaten door rechters. In principe geldt dat een opname als geheugensteun mag, ook zonder toestemming. Parlan vindt het wel belangrijk dat de opname van tevoren wordt gemeld en met wederzijds goedvinden wordt gedaan.
 
Afspraak: Parlan vult de informatie aan.
 

Uitwisselen van informatie

Op de vraag “In welke gevallen mag Parlan volgens u informatie over u en uw gezin uitwisselen met andere organisaties?” waren meerdere antwoorden mogelijk. De meesten gaven aan ‘als ik toestemming geef’ maar ook ‘als er sprake is van een onveilige situatie’ en ‘als ik hulp ga ontvangen van een andere organisatie’. Deze antwoorden komen overeen met hoe het volgens de wet mag. Uitwisselen van informatie mag zonder toestemming als medewerkers, zowel intern als extern, direct betrokken zijn bij de uitvoering van hulp aan de cliënt. Natuurlijk doet Parlan dat zoveel mogelijk in overleg met de cliënt zelf. Het uitwisselen van informatie met een andere organisatie mag alleen met toestemming of als er sprake is van onveiligheid.
 

Privacy en 18+

De vraag “Als de jeugdhulp aan een jongere na 18 doorloopt, mogen de ouders de verslagen dan nog inzien volgens u?”, was een kennisvraag. Ruim een derde zegt “ja”, bijna een kwart zegt “nee”. Bij “anders, namelijk” werden dingen genoemd als; met toestemming van de jongere, hangt van de bekwaamheid van het kind af, hangt van de verhouding af, gedeeltelijke inzage tot 21.
Volgens de wet mag informatie van een kind al na het 16e levensjaar alleen gedeeld worden met ouders als het kind daar toestemming voor geeft. Er is een uitzondering als het gaat om wilsonbekwaam zijn. We beseffen dat dit voor veel ouders en mogelijk ook hulpverleners niet duidelijk is.
 
Afspraak: In de informatie van Parlan over Privacy wordt duidelijk omschreven hoe het zit met uitwisselen van informatie na het 16e en 18e levensjaar. Medewerkers worden nogmaals op deze rechten en plichten gewezen.
 

Vragen over privacy

De meeste panelleden stellen hun vragen over privacy aan hun hulpverlener of bellen het algemeen nummer van Parlan.
 
Afspraak: We zetten op onze website een specifieke contactmogelijkheid voor vragen over privacy.
 

Foto’s op social media

Op de vraag: “Vindt u dat anderen foto’s van uw kind op social media mogen plaatsen?”, zegt niemand “ja”. Zo’n 14% zegt nee en 86% zegt ‘alleen met mijn toestemming’. Foto’s plaatsen zonder toestemming mag doorgaans niet van de wet, maar gebeurt wel vaak, vooral op social media. Parlan houdt zich al heel lang aan de afspraak om nooit foto’s van kinderen of ouders te plaatsen of te gebruiken zonder (schriftelijke) toestemming.
 

Conclusie

Dit ParlanPanel maakt duidelijk dat onze cliënten wel het een en ander over privacy weten, maar niet altijd hoe iets precies zit. Zoals eerder beloofd gaan wij samen met onze cliëntenraad kijken wat wij kunnen verbeteren aan informatievoorziening over privacy in het algemeen en over kinderen die 16 en 18 worden in het bijzonder.
Ook bij het ParlanPanel over morele dilemma’s bleek al uit de resultaten en opmerkingen hoe belangrijk het is dat absoluut duidelijk is hoe Parlan met privacy van cliënten (dossier, maar ook bijvoorbeeld foto’s) omgaat.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk