Daghulp in regio Westfriesland
home
      

Daghulp in regio Westfriesland

Kinderen verdienen het om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen kunnen niet goed meekomen in de kinderopvang of het onderwijs of de ontwikkeling van het kind roept vragen op. Wij helpen kinderen en jongeren die door uiteenlopende oorzaken een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen hebben.

Daghulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, hun ouder(s) /verzorger(s) en de opvoedkundige omgeving van het kind. Vaak is een klein zetje in de juiste richting genoeg. Soms is langduriger aanpak nodig.

Het doel van onze hulp

Wij maken de problematiek inzichtelijk, lopen de ontwikkelingsachterstand zo optimaal mogelijk in en eventuele gedragsproblemen nemen af of verdwijnen. Ook ouders voelen zich weer in staat om de opvoeding zonder of met minder beperkte begeleiding weer op te pakken. Er is een duidelijk beeld van de mogelijkheden van het kind en de opvang/onderwijsplaats sluit hier bij aan.

Afhankelijk van de vraag van het kind betrekken we specialismen bij onze hulp: logopedist, fysiotherapeut, creatief therapeut of een psychiater.

 • Trainingen 4-18 jaar
  Voor kinderen die last ervaren van de scheiding van hun ouders, kinderen die teruggetrokken of onzeker zijn, of zich agressief uiten. De trainingen zijn groepsgericht of individueel.
  Locatie: Parlan, of op verzoek een locatie die beter aansluit bij de vraag van het kind.
 • Individuele intensieve begeleiding (IIB) t/m 18 jaar
  Voor kinderen en jongeren die vanwege hun gedrag tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben van een coach.
  Locatie: De hulp vindt plaats daar waar het nodig is en het meeste effect heeft: de kinderopvang, school, thuis, de sportclub enz. Klik hier voor de flyer over Individuele Intensieve Begeleiding.
 • Dagbehandeling op een groep 2-7 jaar
  Kinderen leren spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en volwassenen, leren rekening houden met anderen, conflicten oplossen, vriendjes maken en houden. We werken aan de versterking van het gevoel van eigenwaarde en het verwerken van (nare) ervaringen.  We werken ook aan de taalontwikkeling en motorische ontwikkeling en proberen de verstandelijke ontwikkeling te stimuleren, soms in combinatie met een onderwijsaanbod.
  Locatie: Parlan, of op verzoek een locatie die beter aansluit bij de vraag van het kind. Op de locaties in Hoorn en Grootebroek bieden we naast behandeling ook onderwijs aan.
 • Dagbehandeling op een ggz groep (5-12 jaar)
  Voor kinderen met een psychiatrische stoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand. Dagbehandeling en onderwijs is geïntegreerd. De behandeling is erop gericht om de kinderen op termijn weer in te laten stromen naar (speciaal) onderwijs.
  Locatie: Wijdenes
 • Coaching
  Professionals van Parlan coachen collega professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Op verzoek verzorgen wij observatie en geven advies bij kinderen en jongeren t/m 18 jaar.
  Locatie: Daar waar de vraag is.


Aanmelden

Verwijzers kunnen een kind aanmelden via www.aanmeldenbijparlan.nl. Voor consultatie kunnen zij terecht bij Toegang Parlan, 088 124 00 02.

Ouders kunnen zich wenden tot het sociaal wijkteam.

Voor hulp van GGZ is een verwijzing nodig van een arts, psychiater, Jeugd- & Gezinsbeschermers, het CIZ of een andere bevoegde hulpverlenende instantie. Kinderen moeten een psychiatrische diagnose hebben.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl




Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk