Daghulp in regio alkmaar
home
      

Deze pagina is nog niet compleet

 

Daghulp in regio Alkmaar

Kinderen verdienen het om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen kunnen niet goed meekomen in de kinderopvang of het onderwijs of de ontwikkeling van het kind roept vragen op. Wij helpen kinderen en jongeren die door uiteenlopende oorzaken een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen hebben.

Daghulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, hun ouder(s) /verzorger(s) en de opvoedkundige omgeving van het kind. Vaak is een klein zetje in de juiste richting genoeg. Soms is langduriger aanpak nodig.

Het doel van onze hulp

Wij maken de problematiek inzichtelijk, lopen de ontwikkelingsachterstand zo optimaal mogelijk in en eventuele gedragsproblemen nemen af of verdwijnen. Ook ouders voelen zich weer in staat om de opvoeding zonder of met minder beperkte begeleiding weer op te pakken. Er is een duidelijk beeld van de mogelijkheden van het kind en de opvang/onderwijsplaats sluit hier bij aan.

Afhankelijk van de vraag van het kind betrekken we specialismen bij onze hulp: logopedist, fysiotherapeut, creatief therapeut of een psychiater.

Dagbehandeling (0-7 jaar)

Kinderen leren spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en volwassenen, leren rekening houden met anderen, conflicten oplossen, vriendjes maken en houden. We werken aan de versterking van het gevoel van eigenwaarde en het verwerken van (nare) ervaringen. We werken ook aan de taalontwikkeling en motorische ontwikkeling en proberen de verstandelijke ontwikkeling
te stimuleren, soms in combinatie met een onderwijsaanbod.
Locatie

 • Twee daghulp groepen voor kinderen van 2,5 - 5 jaar op locatie Toverhazelaar in Alkmaar.
 • Een team ambulant werkende jeugdzorgwerkers die kinderen begeleiden op scholen en kinderopvang.
 • Een team ambulante gezinsbegeleiders die een gezinssystemen van de kinderen die gebruik maken van Daghulp zo goed mogelijk ondersteunen.

Dagbehandeling (6-12 jaar)

Onze hulp is gericht op de sociale/ emotionele ontwikkeling zoals sociale vaardigheden, het versterken van weerbaarheid, aandacht en concentratie, werkhouding en contact met anderen. Kinderen met specifieke begeleidingsvragen krijgen soms hulp in een klein groepje.

 • Een team ambulant werkende jeugdzorgwerkers die kinderen begeleiden op scholen en kinderopvang.
 • Een team ambulante gezinsbegeleiders die een gezinssystemen van de kinderen die gebruik maken van Daghulp zo goed mogelijk ondersteunen.

Dagbehandeling GGZ (5-12 jaar)
Voor kinderen met een psychiatrische stoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand. Dagbehandeling en onderwijs geïntegreerd. De behandeling is erop gericht om ze op termijn weer in te laten stromen naar (speciaal) onderwijs.
Locatie

 • Een onderwijs-zorg groep (OZG) voor kinderen van 6 - 12 jaar met een LVB in combinatie met psychiatrische problematiek op locatie Toverhazelaar in Alkmaar.
 • Een team ambulante gezinsbegeleiders die een gezinssystemen van de kinderen die gebruik maken van Daghulp zo goed mogelijk ondersteunen.

Begeleiding op school

Wanneer wij kinderen op school zelf begeleiden, stelt de jeugdzorgwerker samen met de ouders, het kind, de leerkracht en andere betrokkenen doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Aan de hand van deze doelen geeft de jeugdzorgwerker de begeleiding vorm in samenwerking met de betrokkenen.
Locatie: daar waar nodig.

Onderwijszorggroepen
In de onderwijszorggroepen komen onderwijs en jeugdhulp samen in een positief en veilig pedagogisch klimaat waar observatie, behandeling en diagnostiek geboden worden.
Locatie: Gemeente Alkmaar:onderwijszorggroepen aangesloten bij De Piramide / De Spinaker. Gemeente Heerhugowaard: onderwijszorggroepen aangesloten bij Nexus.

 • Drie onderwijszorggroepen voor kinderen van 4 - 6 jaar aangesloten bij kindcentrum De Piramide in Alkmaar.
 • Een onderwijszorggroep voor kinderen van 4 - 6 jaar aangesloten bij SO Nexus in Heerhugowaard.
 • Een onderwijszorggroep voor hoogbegaafde kinderen van 6 - 12 jaar die zijn vastgelopen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling bij basisschool Driemaster in Alkmaar, groep Trimaran.
 • Een team ambulante gezinsbegeleiders die een gezinssystemen van de kinderen die gebruik maken van Daghulp zo goed mogelijk ondersteunen.

Summerschool onderwijsgroepen
Onze Summer School biedt kinderen uit de onderwijszorggroepen de mogelijkheid om tijdens de vakantieperiode gebruik te maken van de onderwijszorggroepen

Aanmelden voor Daghulp

Verwijzers kunnen een kind aanmelden via www.aanmeldenbijparlan.nl

Voor consultatie kunnen zij terecht bij Toegang Parlan, (088 124 00 02) of bij de gedragswetenschappers Gea de Vries of Meike Gravesteijn, (088) 124 00 00.

Ouders kunnen zich wenden tot het sociaal wijkteam.

Aanmelden voor ggz groep
Bel Toegang 088-1240002 of via de website www.aanmeldenbijparlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk