vragenlijst ouders 2020
home
      

Aanvullende vragenlijst ouder(s)

Wij hebben uw eerste aanmelding voor jeugdhulp of jeugd ggz ontvangen.

Voordat wij starten met onze hulp, vragen wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De persoonsgegevens hebben wij nodig om een beschikking bij de gemeente aan te vragen en de hulp betaald te krijgen. De gegevens over de hulp hebben wij nodig om te beoordelen welke hulp het beste past.

Team Toegang Parlan

Gegevens over het aangemelde kindGegevens ouder(s) van het aangemelde kind

Als er sprake is van een echtscheiding waarbij beide ouders gezag hebben, dan moeten beide ouders met de aanmelding instemmen. Dat is wettelijk bepaald. Wij sturen uw ex-partner ook een vragenlijst toe (adhv gegevens die u hieronder vestrekt)

De andere ouder / invullen voor zover bij u bekend

Andere verzorger(s) (zoals stiefouder/pleegouders) / Invullen voor zover bekend

Andere kinderen

Informatie over de hulpvraagAls u eerder hulp heeft gehad, wilt u dan de verslaglegging sturen naar centrale.registratie@parlan.nl

 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk