Tijdelijke aanmeldstop poli Schagen
home
      

Aanmeldstop voor jeugd GGZ Schagen

We zien de wachtlijst voor GGZ hulp in de Kop toenemen, terwijl we tegelijkertijd kampen met een terugloop van het aantal collega’s. Als gevolg hiervan staat de tijdigheid van de zorg onder de druk.

Om te voorkomen dat kinderen en gezinnen goede zorg onthouden wordt door deze problematiek, met als gevolg verergering van klachten, zien wij ons genoodzaakt tijdelijk kinderen en gezinnen te adviseren uit te wijken naar andere zorgaanbieders in de regio. Daarnaast zullen wij met de kinderen en gezinnen die reeds op onze wachtlijst staan op basis van de wensen van de kinderen, gezinnen en verwijzers, de individuele casuïstiek, beschikbaarheid overbruggingsmogelijkheden en doorlooptijden maatwerk oplossingen maken. Op deze manier kan er toch tijdig de benodigde hulp worden geboden.

Naar verwachting zullen bovenstaande interventies op korte termijn leiden tot het voldoende herstellen en op sterkte brengen van de afdelingen en is deze maatregel daarmee van tijdelijke aard.

Daarnaast zijn we voornemens de poli in Schagen elders te huisvesten, het is onze uitdrukkelijke wens om dat binnen Schagen te blijven doen. De huidige locatie biedt onvoldoende mogelijkheden om integraal werken en de daarbij behorende ontmoeting tussen collega’s. Wanneer we een nieuwe locatie hebben gevonden, brengen we u daarvan meteen op de hoogte.

Terug naar de pagina aanmelden verwijzers

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk